Praxis Kluscontainer

Privacy Policy

Praxis-kluscontainer heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van Praxis-kluscontainer (www.Praxis-kluscontainer.nl) met (persoonsgegevens) omgaan.

Privacy verklaring

Alle gegevens die door Praxis-kluscontainer worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier aan derden worden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor de derden om hun werkzaamheden te kunnen verrichten dan wel Praxis-kluscontainer ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht. De informatie die u aan Praxis-kluscontainer geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Alle gegevens die worden verstrekt, worden door Praxis-kluscontainer uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om bestellingen die zijn geplaatst via de Praxis-kluscontainer website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens

Gebruik van de Praxis-kluscontainer website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres van de bezoeker. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het ip-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. Tijdens een bezoek aan de Praxis-kluscontainer website kunnen de volgende gegevens worden bewaard:

Het e-mailadres van een bezoeker als deze reacties/vragen plaatst op de Praxis-kluscontainer website;
Het e-mailadres van een bezoeker als de bezoeker dit zelf geeft aan Praxis-kluscontainer; De domeinnamen van andere sites die de bezoeker heeft bezocht om naar de Praxis-kluscontainer website te gaan;
Alle relevante informatie t.a.v. de pagina’s die de bezoeker op de Praxis-kluscontainer website heeft bezocht.

Cookies

Onze site maakt bovendien gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u onze website bezoekt. Deze kleine bestanden houden bij welke pagina’s op de Praxis-kluscontainer website door de bezoeker tijdens een sessie worden bezocht. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Forum

Onze site stelt een forum beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op deze plekken openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.

Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van partners die niet tot Praxis-kluscontainer behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van zulke sites. In uitzonderingsgevallen deelt Praxis-kluscontainer informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Praxis-kluscontainer gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Privacy verklaring

Aankopen via de Praxis-kluscontainer webwinkel

Alvorens bezoeker een bestelling kan plaatsen via de Praxis-kluscontainer webwinkel dient de bezoeker een gebruikers account aan te maken. Indien een gebruikersaccount is aangemaakt worden de gegevens die zijn verstrekt (o.a. adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens) door de bezoeker opgeslagen in een beveiligde database. De gegevens worden door Praxis-kluscontainer opgeslagen zodat de bezoeker deze gegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Ook dient steeds per bestelling de informatie aan Praxis-kluscontainer verstrekt te worden. Alle gegevens die aan Praxis-kluscontainer verstrekt worden, zullen uitsluitend gebruikt worden om:

Bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, De bezoeker te informeren over de status van de geplaatste bestelling, De afhandeling van de betaling en de verzending van de bestelling.

Nieuwsbrief

Praxis-kluscontainer biedt elke bezoeker de mogelijkheid zich in te schrijven voor de Praxis-kluscontainer nieuwsbrief. Door inschrijving voor de Praxis-kluscontainer nieuwsbrief geeft de bezoeker toestemming aan Praxis-kluscontainer om de verstrekte gegevens op te slaan zodat Praxis-kluscontainer de bezoeker op de hoogte kan houden over Praxis-kluscontainer activiteiten en aanbiedingen. Met de opgeslagen gegevens kan Praxis-kluscontainer de gegevens ook gebruiken voor o.a. ontwikkeling van de Praxis-kluscontainer website, het sturen van informatie over activiteiten van Praxis-kluscontainer en haar winkels, marktonderzoek of voor algemene marketingdoeleinden. Indien u in de toekomst geen e-mails/nieuwsbrieven van Praxis-kluscontainer wenst te ontvangen, dan bieden wij (in elke nieuwsbrief) altijd de mogelijkheid om u af te melden.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Tevens bieden wij bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of deze wenst te verbeteren, gelieve contact op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neemt u dan contact op met: info@praxis-kluscontainer.nl

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan door Praxis-kluscontainer worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op de Praxis-kluscontainer website.